Програма Социјално менторство

0
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ како хибридна организација што, од една страна, работи директно со ранливи лица на нивна подготовка за пазар...