Кои се клучните двигатели за трансформација на сопственоста на бизнисите кон вработените во мали и средни претпријатија? Каква е нивната иднина? Колкав е нивниот импакт врз социјалната економија?
Слушнете ги ставовите на претставници на партнери во проектот IN4BTE (Информации, консултации и права на учество, како фактор за успех во трансферот на бизнисите кон вработените во мали и средни претпријатија), донесени врз основа на анализирани 14 студии на случај.
Интервјуата се со говорници, претставници на компании од  Бугарија, Франција, Германија, Италија, Шпанија, Северна Македонија и Велика Британија, кои ги идентификуваат најважните елементи за успешен бизнис трансфер на вработените.

Клик за видео содржина:
http://https://in4bte.eu/videostories/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here