Тим

Климентина Илијевски
Извршна директорка и главна уредничка на „Лице в лице“

Климентина Илијевски e извршна директорка на „Паблик“, визионерка, лидерка со експертиза во дизајнирање ефективни пристапи за унапредување на вработувањето кај тешко вработливи лица. Иницијаторка е и една од креаторите на методологијата и на едукативната програма за социјално менторство (верификувана од страна на МОН), како и на методологијата и едукативната програма за ментори за професионална интеграција на работно место. Нејзиното претходно професионално искуство во комуникации и одржлив развој се основа за изразените комуникациски вештини и стратешкото размислување, неопходни за ангажирање и вклучување на различни засегнати страни во создавањето нови решенија. Обединува интердисциплинарни тимови поврзувајќи ја теренската и научната работа и на ваков начин создава можност за генеративно дизајнирање нови програми/мерки/услуги. Посветена е на долгорочно планирање за одржливост, идентификување стратегии за институционализација, со цел создавање трајни промени и можности за маргинализираните категории.  Таа е и тренер, супервизор, ментор, истражувач и автор на научни трудови од областа на пазарот на труд, социјалната економија и социјалната заштита. Климентина е магистер по комуникации и специјалист по одржлив развој и одржливо лидерство.


Маја Раванска
Програмска менаџерка и одговорна уредничка на „Лице в лице“

Маја Раванска има работно искуство во областа на медиумите и комуникациите повеќе од 18 години, од кои 15 во граѓанскиот сектор – преку развој и имплементација на програми и проекти, на национално, регионално и европско ниво. Таа иницира соработки со и меѓу бизнис секторот, социјалните претпријатија и граѓанскиот сектор.
Во „Паблик“ ја води програмата за општествена промена и е одговорна за Платформата за одржлив развој, во чии рамки излегува и уличното списание „Лице в лице“.
Нејзините професионални активности вклучуваат: градење партнерства, вклучување и ангажман на различни чинители во нашето општество, како и планирање и развој на платформата за одржлив развој „Лице в лице“, која се фокусира на истоименото пионерско социјално претпријатие.
Планирала, развивала, консултирала и организирала различни кампањи за иницијативи и проекти од областа на општественото влијание, социјалното претприемништво, социјалната инклузија и културата.
Магистрантка е на МБА менаџмент при Економскиот факултет Скопје и има специјализација за „Екосистем за претприемништво и иновативни стратегии“ во склоп на „Ерасмус+“ од меѓународната микро мастер програма „Master@home“ на ДОБА Факултетот од Марибор, Словенија, Факлтет за комуникации при Универзитетот од Истанбул, Институтот за комуникациски студии од Скопје и Универзитетот „Вјтаутас Магнус“ од Каунас, Литванија.


Александра Илоска
Истражувачка и аналитичарка на податоци

Александра Илоска е истражувачка и аналитичарка на податоци во „Паблик“. Има повеќе од 10 години работно искуство во спроведување на истражувања со различни маргинализирани групи (долгорочно невработени, млади кои не се во образование и тренинг, Роми, бездомни лица, жртви на семејно насилство, лица кои живеат со зависности, лица без образовни достигнувања, бегалци итн). Таа има искуство како истражувачка на различни проекти финансирани од меѓународни донатори поврзани со социјалната заштита, пазарот на труд и социјалната економија. Александра има големо знаење за прототипирање на општествените промени преку акционо истражување, мониторинг и евалуација. Искуство во истражување и проценка вклучувајќи дизајн на истражување, развој на прашалници, спроведување интервјуа и дискусии во фокус групи, консултации со различни засегнати страни, проценка на потребите и анализа на податоци, координација и надзор на теренската работа, известување и уредување на публикации и извештаи врз основа на наодите од истражувањата . Александра е магистерка по статистика за бизнис и економија.


Анета Ристеска
Kоординатор за комуникации и заменик главен и одговорен уредник на „Лице в лице“

Главна одговорност на Ристеска е изнаоѓање иновативни методи на комуникација и застапување на социолошките феномени кои се во фокус на програмите на „Паблик“, како и во приближувањето на решенијата и наодите на Асоцијацијата, базирани на истражувања – до сите општествени актери.
Од стартот, од 2012 година, континуирано придонесува во креативата на програмите „Лице в лице“, за подигнување на јавната свест за важни општествени прашања. Таа е заменик главен и одговорен уредник и има носечка одговорност во креирањето на концептот на содржини на изданијата на списанието и платформата за одржлив развој, „Лице в лице“.
Нејзино поле на дејствување се комуникациите и креирањето контент, а зад себе има повеќе од 15 години искуство како новинар и уредник во дневни печатени и дигитални медиуми, со акцент на истражувања и анализи на културните политики. Има работено како професор по книжевност, а во моментов е на магистерски студии: студии на политики, на Институтот за општествени и хуманистички науки, Скопје.


Магдалена Чадиноска Кузманоски
Проектна координаторка и социјална менторка за работна интеграција

Славица Ќурчинска, менаџерка за финансии и администрација

Чадиноска Кузманоски е социјална менторка во „Паблик“ и координаторка на Мрежата на партнерски организации на „Лице в лице“. Таа припаѓа на првата генерација сертифицирани социјални ментори во земјава, и е предводничка на регионална заедница за размена на искуства помеѓу социјалните ментори од 6 земји од Западен Балкан. Нејзиното искуство во директна работа со различни ранливи сограѓани придонесува кон клучните сегменти на организацијата кои се однесуваат на податоци и потреби од теренот.
Има претходно работно искуство како социјален работик во дом за деца без родители и родителска грижа, „Casa St Iosif“, во Одорхеи, Романија.
Во моментов е на магистерски студии по клиничка психологија.

Славица Ќурчинска има 15-годишно искуство во секторот за финансии и
администрација во секторот за граѓански организации. Таа главно работи на
планирање проектни и програмски буџети, нивно практично спроведување и
внатрешно следење и евалуација на финансиските аспекти на работењето. Таа е активна во граѓанскиот сектор од 2001 година. Нејзиното
работно искуство е спој на новинарство и финансии. Во периодот од 1995-2001
година активно се занимава со новинарство, по што таа се приклучи на граѓанскиот сектор и влезе во секторот администрација и финансии и дипломираше економија во 2021 година. Од ноември 2021 година работи како административна и финансиска координаторка во Tiiiit! Инк. – Скопје, а од мај 2022 година е и менаџерка за финансии и администрација во „Паблик“.

Фатима Рамадановска, асистенка за финансии и администрација


Фатима Рамадановска има над 7 годишно работно искуство во областа на административно и финансиско работење во граѓанскиот сектор.
Работела на имплементација на проекти и програми на национално, регионално и европско ниво.
Таа е магистрантка по бизнис и администрација на „Еуро колеџ“ Куманово.