„Паблик“ со менторска поддршка на Повикот на ФИТР за социјално претприемаштво

Фондот за иновации и технолошки развој во моментов има активен Повик за социјално претприемаштво, чија цел е поттикнување развој на иновативни решенија за тековните социјални потреби и општествени предизвици (социјални иновации), обезбедувајќи притоа одржлив...

Информирање и консултирање на работниците во време на промени

Кризата предизвикана од Ковид 19 најмногу ги погоди ранливите групи, но, во исто време, создаде нови ранливи сограѓани. Сегашната ситуација целосно ја изнесе на површина потребата од изнаоѓање поодржливи активности кои ќе дадат уште посилен...

Повикот на ФИТР за социјално претприемништво е пат кон нов и поодговорен систем!

Поттикнување на развојот на социјалното претприемништво преку поддршка на иновативни решенија за тековните социјални потреби и социјални иновации, обезбедувајќи притоа одржлив и инклузивен развој, е целта на првиот ваков предизвик кој го реализира ФИТР...

ПРОГРАМИ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И КОХЕЗИЈА

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија ...

СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНОВАЦИИ

„Паблик“ е лидер во развојот на целокупниот еко-систем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област, започнувајќи од јавните институции, локалната самоуправа и бизнис секторот.

ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

НАШИ ПАРТНЕРИ

Logo
    

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress