Претходни објави (Previous article)Повик за учество во едукативна и развојна програма за основање нови социјални претпријатија и јакнење на новоформирани
Следни објави (Next article)Упатувањето работници е од посебна важност во транзициските периоди