Home Публикации

Публикации

Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија

„Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија“ е насловот на најновата публикација на Асоцијацијата за истраажување, комуникации и развој, „Паблик“, која опфаќа...