Претходни објави (Previous article)Повик за ментори за Програма за поддршка на социјални претпријатија
Следни објави (Next article)Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија