Претходни објави (Previous article)Градењето капацитети и вештини – една од клучните компоненти за развој на еко системот на социјалните претпријатија
Следни објави (Next article)Како до развиен еко-систем за социјални претпријатија