АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗВОЈ, „ПАБЛИК“, КОЈА ВО ПАРТНЕРСТВО СО ГЕРМАНСКОТО ДРУШТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА (ГИЗ) ГО ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЕКТОТ „ПРОМОВИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО МЕНТОРСТВО КАКО ПРИСТАП НА МЕЃУСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОБЕСПРАВЕНИТЕ ГРУПИ“, ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА:

Котренер/и за професионална интеграција на работното место (професионално менторство) како дел од проектот: Промовирање на социјалното менторство как​о меѓусекторски партнерски пристап за унапредување на вработувањето на ​р​анливите групи

Повеќе иформации – на линкот:

Огласот е отворен до 17 ноември.


Photo: Freepik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here