Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/1GZKvu5Yxx4wQbOLd9bhA73Exlj4rh-8S/view?usp=sharing

Претходни објави (Previous article)Conclusions end Policy pointers: Worker’s Buyout Solutions
Следни објави (Next article)(Интервју) Климентина Илијевски: Со социјално менторство до работно место за секој