Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, за потребите на проектот „Промовирање на социјалното менторство како пристап на меѓусекторско партнерство за промоција на вработување на обесправените групи“, објавува:
1. Повик за обезбедување услуга за одржување и администрација на веб сајтови, и
2. Повик за обезбедување услуга за e-mail и web хостинг на веб сајтовите кои ги има – https://public.org.mk, https://licevlice.mk, https://csr.public.org.mk, LMS платформата https://sm.public.org.mk, како и мејловите на здружението.

Повеќе информации на линковите:
Повик за обезбедување услуга за одржување и администрација на веб сајтови
Повик за обезбедување услуга за e-mail и web хостинг

Апликациите треба да бидат пратени на [email protected], не подоцна од 03.05.2023 година.
Нецелосните апликации без сите барани документи нема да бидат разгледувани.
Понудите кои ќе бидат доставени после наведениот рок нема да бидат разгледувани.
Само избраните кандидати ќе бидат известени за исходот од повикот.
За дополнителни информации можете да се обратите на следната e-mail адреса:
[email protected]Фото: Freepik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here