Бездомништвото е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во општествениот живот, кои го бараат сопствениот идентитет и немаат живеалиште, живеат во несигурни и/или несоодветни услови или, пак, се привремено згрижени во прифатилишта или во институции.

Линк до публикација: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/bezdomnistvoto_okolu_nas.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here