Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/1E6ZwuW6x1tyCNmwwoIhQ2ZjU1-oFNEl3/view

Претходни објави (Previous article)(Интервју) Јасмина Лукановска: Социјалниот ментор може да ги смени животите на лицата со попречености
Следни објави (Next article)Final report: ICP rights of workers in social economy enterprises in selected countries