Линк до публикација: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/Challenges-and-opportunities-for-employment-of-marginalized-groups-by-social-enterprises-in-Macedonia1.pdf

Претходни објави (Previous article)Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално
Следни објави (Next article)Анализа на еко-системот на социјалните претпријатија во Македонија (издавач Европска комисија)