Пoвик за апликации: Доделување неповратни средства на учесници во проектот SE-Bridge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претходни објави (Previous article)Одржливите пракитки на социјалните претпријатија во Северна Македонија
Следни објави (Next article)Meнторски средби за поддршка на развојот на социјалното претприемништво во пограничниот регион