Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/1Ye6K1Y1t8uiwpcdsIJgkkjunxEtKRdKx/view?usp=sharing

Претходни објави (Previous article)Анализа на еко-системот на социјалните претпријатија во Македонија (издавач Европска комисија)
Следни објави (Next article)Миграции, социјални услуги, интеграција