Линк до публикацијата: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Prv-cekor-na-gradenje-odrzlivo-opstestvo_publikacija.pdf

Англиска верзија: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/08/SUSTAINABLE-PRACTICES-OF-THE-SOCIAL-ENTERPRISES-IN-THE-REPUBLIC-OF-NORTH-MACEDONIA.pdf

Претходни објави (Previous article)Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Македонија
Следни објави (Next article)Социјалните претпријатија низ призмата на прекуграничната соработка- Македонија и Албанија