Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/108umveWQ0ver3ZW_KQ5roImtBRiu4lCB/view?usp=sharing

Претходни објави (Previous article)Социјалните претпријатија низ призмата на прекуграничната соработка- Македонија и Албанија
Следни објави (Next article)Повик за Координатор/ка за финансии и администрација