Линк до публикацијата: https://drive.google.com/file/d/183PLSyp2ttmBijwLPToRtaR3m_N92Q0U/view?usp=sharing

Претходни објави (Previous article)Предизвиците и можностите на социјалните претпријатија за вработување маргинализирани групи
Следни објави (Next article)Posting of Workers in Eastern Europe- Country Report for the Former Yugoslav Republic of Macedonia