Инклузивните работни места – императив за одговорните бизниси!

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, изминатиов период, одржа две сесии со фокус на придобивките од социјалното менторство, со тимовите на партнерските организации, „Осмех“ од Власотинце, Србија и „Култ“ од Босна и Херцеговина. Оваа...

Правилата за упатување работници во странство – фокус на завршната конференција на проектот Pow Bridge

Завршна конференција во рамки на проектот „Премостување на јазот помеѓу законодавството и практиката при упатување на работниците во странство“, чиј партнер во реализација е и Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, ќе биде...

„Паблик“ со менторска поддршка на Повикот на ФИТР за социјално претприемаштво

Фондот за иновации и технолошки развој во моментов има активен Повик за социјално претприемаштво, чија цел е поттикнување развој на иновативни решенија за тековните социјални потреби и општествени предизвици (социјални иновации), обезбедувајќи притоа одржлив...

ПРОГРАМИ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И КОХЕЗИЈА

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија ...

СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНОВАЦИИ

„Паблик“ е лидер во развојот на целокупниот еко-систем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област, започнувајќи од јавните институции, локалната самоуправа и бизнис секторот.

ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

НАШИ ПАРТНЕРИ

Logo
    

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress