Важноста на вклученоста на работниците во социјалната економија

Промовирање на вклученоста на работниците во социјалните претпријатија, унапредување на интернационалната соработка помеѓу работниците и претставниците на организациите на работодавци, но, и помеѓу социјалните претпријатија и синдикатите за прашања поврзани со вклучувањето на работниците. Ова...

Нобеловецот Мохамед Јунус го отвора првиот центар за социјални бизниси кај нас

Центарот ќе работи во склоп на Економскиот факултет во Скопје, а освен инаугуративен говор, планиран е и вебинар на тема „Креирање бизниси базирани на вредност“ Еден од најзначајните говорници и глобални лидери на темата социјални...

Социјалните претпријатија треба да бидат дел од економските реформи

Улогата на социјалната економија во постпандемиската криза, беше главниот фокус на настанот во организација на Diesis Network, Европска мрежа специјализирана во обезбедување поддршка за развојот на социјалната економија и социјалните претпријатија во Европа, што...

ПРОГРАМИ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И КОХЕЗИЈА

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија ...

СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНОВАЦИИ

„Паблик“ е лидер во развојот на целокупниот еко-систем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област, започнувајќи од јавните институции, локалната самоуправа и бизнис секторот.

ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

НАШИ ПАРТНЕРИ

Logo
    

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress