Социјалната менторка од Косово, Лулу – вила со волшебно стапче

Повеќето работодавци се свесни за важноста на инклузијата и законот кој обезбедува вработување на лицата со попреченост, но, стравуваат колку ќе можат успешно да ги интегрираат лицата со попреченост. На компаниите многу им олеснува...

Неопходно е да направиме многуаголник на поддршка на жените жртви на семејно насилство!

Невработеноста и економското насилство, но и недостатокот на активни мерки за помош од соодветните државни институции кои се во  директен контакт со жените кои се жртви на семејно насилство, најчесто се главната причина за...

Заклучени заедно

Жените кои преживеале економско насилство – потешко влегуваат на пазарот на труд. Економското насилство е застрашувачко и најчесто доведува до изолација на жените, до колапс на безбедноста и создавање  чувство на зависност. Магдалена Чадиноска Кузманоски Колку...

ПРОГРАМИ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И КОХЕЗИЈА

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија ...

СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНОВАЦИИ

„Паблик“ е лидер во развојот на целокупниот еко-систем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област, започнувајќи од јавните институции, локалната самоуправа и бизнис секторот.

ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

НАШИ ПАРТНЕРИ

Logo
    

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress