Рок за доставување на понудата: 30/04/2021

Важна напомена: Поради миграции на серверот на кој се маиловите на нарачателот, Ве молиме вашите понуди да ги доставите на следната адреса:ПАБЛИК- Асоцијација за истражување, комуникации и развој,  Орце Николов бр. 93/5

Содржина: Анимација и дизајн на видео кое дава детален опис на процесот за упатување на работниците (За подетални информации упатете се на следниот линк: https://public.org.mk/old/pow-bridge/)  Видеото има за цел да го објасни чекор-по-чекор процесот на упатување на македонски работници за работа во странство.

Таргет група: македонски компании кои упатуваат работници на работа во странство и други засегнати страни;

Должина на видеото: 2-3 минути

Јазик: македонски јазик со превод на англиски јазик

Формат: анимација, со употреба на едноставни техники за анимација (Пример: https://www.youtube.com/watch?v=SC4-O8BmI4I)

Дополнителни информации: Сценариото за видеото  е обезбедено од проектот (може да се менува на барање) и треба да биде анимирано со соодветни графички елементи.

Дополнителни барања: Првиот и последниот кадар на видеото го вклучуваат логото на ЕУ и логото на проектот.

Временска рамка: Видеото се очекува да биде испорачано до крајот на месец јули, 2021 година (точниот датум на испорака ќе биде дополнително утврден).

За дополнителни информации обратете се кај Александра Илоска ([email protected])

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here