Пoвик за апликации: Доделување неповратни средства на учесници во проектот SE-Bridge