Повик за предлог проекти за застапување за граѓански организации

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ објавува повик за доделување грантови за граѓански организации во рамките на проектот „Медиумски круг“ кофинансиран од Европската унија и од Канцеларијата за соработка со невладиниот сектор при Владата на Република Хрватска. Повикот е наменет за грасрут граѓански организации од Југоисточна Европа (Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Романија и Македонија).

Вести