Тим

Климентина Илијевски

Извршна директорка

Климентина Илијевски има 18. годишно работно искуство, од кои 14 на раководни позиции. Таа е магистер по медиуми и комуникации и специјалист за одржлив развој. Има екстензивно работно искуство во комуникации, организациски менаџмент, истражување и анализа на јавни политики, како и искуство во развојот на јавни политики и иницијативи за застапување и посредување при партиципативни процеси меѓу различни чинители – претставници од граѓански сектор, владини институции, како и претставници од бизнис секторот.
Селектирани области на експертиза: социјални претпријатија и општествен импакт; одржливо лидерство и одржлив развој; работна интеграција на ранливи групи; право на домување.

 

Маја Раванска

Oрганизациска координаторка

Работно искуство од 11 години во медиумската и комуникациската сфера, од кои последните осум и во граѓанскиот сектор. Одлично познавање на граѓанското општество, неговите потреби и можности, опсежно искуство во креирање иновативни кампањи за подигање јавна свест, консултант за односи со јавност и искуство во истражувачки активности.
Дипломирана компаративистка со широк опсег на интереси – од социјални иновации, преку социјални феномени и инклузија,  до културни политики и нови медиуми.

Александра Илоска

Истражувачка/аналитичарка

Над 5 годишно искуство како истражувач. Дипломиран економист на Универзитетот за применети науки-Фонтис-Холандија. Има професионално искуство во развој на јавни политики и активности за застапување и лобирање во областа на социјалната инклузија и развојот на граѓанското општество. Нејзините истражувачки и професионални интереси се: социјална економија, сиромаштија, работна интеграција на ранливи категории граѓани, систем на социјална заштита во Македонија и право на домување.

Марина Матеска

Програмскa менаџерка

Анета Ристеска

Kоординатор за комуникации и заменик главен и одговорен уредник на списанието „Лице в лице“

Емил Махмутовиќ

КООРДИНАТОР ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ФИНАНСИИ

Ема Тодоровска

КООРДИНАТОР НА ПРОДАЖБА И РАБОТНА ИНТЕГРАЦИЈА НА ПРОДАВАЧИТЕ НА „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“

Наши партнери