Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија …

 

Претходни објави (Previous article)Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално
Следни објави (Next article)Социјални претпријатија и социјални иновации