ТИМ

Ако го работиш тоа што го сакаш, работата е задоволство

0
Анета Ристеска Современата технологија ги трансформира задачите и работните места на пазарот на трудот, па многу земји имаат недостиг од работници со вештини што се неопходни.Потребата од градење инклузивен пазар, за да се надмине хроничниот дефицит на работна сила, станува сѐ подоминантна.Едно од можните решенија во земјава за подобрување на сликата на пазарот на трудот, е социјалната иновација на „Паблик“ – менторство за работна интеграција, или социјално менторство, која има за цел да ја олесни интеграцијата на пазарот на трудот и со тоа значително да влијае на создавањето инклузивни работни места.Оваа методолгија во голема мера го опфаќа пристапот на ‘job carving’ во управувањето со човечките ресурси. Улогата на дизајнери ја имаат социјалните ментори, кои создаваат услови, и кај менторираното лице, но, и во работната средина, во соработка со професионалниот ментор, кои ќе овозможат потполно услогласување на потребите на лицето кое се вработува со потребите на работното место на бизнисот.Еден ваков пример неодамна сподели и социјалната менторка, Магдалена Чадиноска Кузманоски. Нејзиниот приод на менторирање, што ја носи идејата за дизајнирање соодветно работно место, овозможува лицето Н.К. да има статус кој значи многу повеќе од само вработување. Пошироката димензија е да се работи работа за која, покрај знаење, се има многу љубов и страст. - Порано се чудев кога луѓето велеа дека со задоволство одат на работа. Секогаш си мислев дека на работа се оди затоа што така мора, но сега сфатив дека ако го одбереш тоа што навистина го сакаш, тогаш работата станува задоволство. Токму поради ова сум и најзадоволен од работата со мојата менторка за социјална интеграција затоа што таа ми помогна да сфатам дека треба да излезам од мојата удобна зона, да се обидам да поставам повисоки цели и да преземам поинакви работни задачи, а, сепак, да останам во областа што ја сакав, а тоа е угостителството. Отсекогаш сакав да зготвам нешто дома, но, не верував и не можев да се видам дека некогаш можам да работам во кујна како готвач – вели К.Н, кој сега е вработен во еден скопски ресторан.Со поддршка и со вистински насоки од неговата менторка, добил соодветна обука на работното место и клучни насоки. - Бев многу добро примен од колегите. Со ваква поддршка секој млад човек може да успее. Јас да не се вклучев во програмата менторство за работна интеграција, сигурен сум дека сè уште ќе работев како келнер во локални кафулиња. Сега се здобив со многу вештини, таму каде што и најмногу сакав, во кујната. Сега ова знаење можам да го искористам во животот многу повеќе. Ова искуство ја одреди и мојата идна кариера. На сите млади луѓе, кои сè уште лутаат професионално, работата со ментор ќе им дојде навистина добро – нагласува Н.К.Според неговата менторка, Магдалена Чадиноска-Кузманоски, лицето со кое се работи добива директна поддршка за личен и професионален развој, со тоа што преку разни алатки се работи на препознавање и унапредување на одредени вештини, подобра професионална ориентација и директна поддршка за задржување на работното место.Таа додава и дека од искуството во работата со Н.К. се потврдува дека овој пристап на работа има придобивка за двете страни – бизнисот и работникот.- Бизнисот не само што добива мотивиран работник, туку на располагање има и стручен работник, кој станува мост меѓу работникот и работодавецот. Во нашиот пристап, менторот никогаш не е повеќе на едната страна. Низ едукацијата научивме секогаш реално да ги согледуваме работите. Без разлика што ние работиме со лицето, мора да бидеме искрени и отворени и кон бизнисот и да гледаме и која е нивната придобивка. Насочени сме кон градење партнерства, а тие се градат само со ваков искрен и холистички пристап – вели Чадиноска-Кузманоски. Фото: FreepikТекстот е подготвен во рамки на прокетот: Дизајнирање инклузивни работни места за ранливите луѓе – поддршка на претпријатијата да станат инклузивни работодавци

Работно место по мерка – клуч за задоволни вработени и зголемена продуктивност

0
Промените на пазарот на трудот, паралелно со развојот на технологијата, носат нови ветришта и во управувањето со човечките ресури.Еден од концептите што полека станува доминантен, е придот 'job carving', кој има за цел да го подигне нивото на инклузивност, и тоа, пред се, преку редизајнирање или прилагодување на работните улоги - за подобро да се совпаѓаат со вештините, способностите и интересите на вработените.Овој концепт нуди неколку придобивки, и за вработените и за организациите, меѓу кои:Зголемено задоволство од работатаПристапот на „карвинг“, (резба) или дизајн на работното место им овозможува на вработените да работат во улоги кои се усогласени со нивните силни страни и интереси, што доведува до поголемо задоволство од работата и ангажман. Кога вработените се негуваат страст за својата работа, тие се со поголема веројатност да работат подобро и да останат посветени на организацијата. Задржување на вработените на работното местоСо приспособување на работните улоги на вештините и преференциите на вработените, организациите можат да ги намалат стапките на обрт. Вработените имаат поголема веројатност да останат во компанија кога сметаат дека нивните придонеси се вреднуваат и нивната индивидуалност се препознава. Подобрена продуктивностКога на вработените им се доделени задачи кои резонираат со нивните способности, тие се со поголема веројатност да се истакнат или потврдат во тие области. Ова може да доведе до зголемена продуктивност бидејќи вработените се фокусираат на задачи за кои се природно вешти и за кои се страстни. Подобро искористување на талентотОвој ‘job carving’ приод им помага на организациите да ги искористат различните вештини и таленти на нивната работна сила. Ова може да доведе до поефикасна распределба на човечки ресурси и откривање на скриени таленти кои инаку би можеле да останат неискористени. Флексибилност и приспособливостВо деловните средини кои брзо се менуваат, работните улоги може да станат застарени или да бараат модификација. Дизајнирањето на работните места промовира флексибилност со тоа што им овозможува на вработените да се прилагодат и да преземат нови одговорности по потреба, придонесувајќи за агилноста на организацијата. Развој на вештиниВработените имаат поголема веројатност да развијат нови вештини и компетенции кога се ангажирани во задачи што ги предизвикуваат и ги интересираат. „Дизајнираното“ работно место поттикнува континуирано учење и раст на вештините, што може да биде од корист и за вработените и за организацијата. Прилагодени кариерни патекиДизајнот на работните места им овозможува на вработените да креираат сопствени патеки за кариера во рамките на организацијата. Ова може да доведе до чувство на сопственост врз траекторијата на кариерата и да им овозможи на вработените да ги усогласат своите лични и професионални цели. Позитивна организациска култураОрганизациите кои го прифаќаат дизајнирањето на работните места, како концепт, покажуваат посветеност на благосостојбата и растот на вработените. Ова може да поттикне позитивна организациска култура која се карактеризира со отворена комуникација, соработка и заеднички фокус на индивидуалниот и колективниот успех. Иновативност и креативностКога вработените се овластени да придонесат на начини кои резонираат со нивните силни страни, тие се со поголема веројатност да донесат иновативни идеи и креативни решенија на масата, поттикнувајќи ја севкупната организациска иновација.Различни перспективиПриодот на ‘job carving’ во работата може да доведе до вклучување на поширок опсег на перспективи и искуства во различни работни улоги. Оваа разновидност може да ги збогати процесите на донесување одлуки и да придонесе за поинклузивно и правично работно место. Photo: FreepikСодржината е подготвена во рамки на прокетот: Дизајнирање инклузивни работни места за ранливите луѓе – поддршка на претпријатијата да станат инклузивни работодавци

Повик до нови корисници на програмата за работна интеграција на „Паблик“

0
Доколку се соочувате со предизвици при наоѓање на работно место или задржување на работата во континуитет, програмата за работна интеграција на „Паблик“ може да ви помогне. Нашите ментори ќе ви обезбедат насоки и поддршка за да ги откриете своите силни страни, интереси и страсти, и да ги идентификувате потенцијалните опции за вработување. Барањето работа може да биде предизвикувачко и стресно искуство, особено за оние кои се соочиле со бариери за вработување. Нашата програма ќе ви обезбеди емоционална поддршка и охрабрување во текот на целиот процес. Конечно, нашите ментори можат да ви помогнат да го развиете својот личен план за барање работа и да воспоставите врски со потенцијалните работодавци.Ако сте од Скопје, Битола или Куманово - аплицирајте за програмата за работна интеграција и добијте поддршка да стигнете до посакуваната работа. Ве очекуваме со пријава на мејлот: in[email protected] Фотографии: Freepik

Оглас за експерт за институционализација (за Србија)

0
„ПАБЛИК“, ВО ПАРТНЕРСТВО СО ГЕРМАНСКОТО ДРУШТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА (ГИЗ) ГО ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЕКТОТ „ПРОМОВИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО МЕНТОРСТВО КАКО ПРИСТАП НА МЕЃУСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОБЕСПРАВЕНИТЕ ГРУПИ“, ВО ЧИИ РАМКИ ОБЈАВУВАМЕ ОГЛАСИ ЗА ПОВЕЌЕ ЕКСПЕРТИВо име на германското Сојузно Министерство за економска соработка и развој (BMZ), ГИЗ го спроведува регионалниот проект „Социјална вклученост на обесправените групи во Западен Балкан (SoRi III)“. Проектот работи во пет земји од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија, на регионално, национално и локално ниво, соработувајќи и ангажирајќи различни партнери и засегнати страни. Стратешки партнер на проектот е Мрежата на здруженија на локални власти на Југоисточна Европа (НАЛАС), со Секретаријат со седиште во Скопје, Северна Македонија. SoRi III се надоврзува на резултатите и искуствата од неговиот претходник, проектот „Социјални права за ранливите групи II“, имплементиран во регионот од 2019 до 2022 година. Надоврзувајќи се на ветувачките резултати и позитивната практика на имплементација на социјалното менторство како пристап за работна интеграција за обесправените групи во текот на 2020-2022 година, Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, во партнерство со ГИЗ го имплементира проектот „Промовирање на социјалното менторство како пристап на меѓусекторско партнерство за промоција на вработување на обесправените групи“. Проектот се имплементира од февруари 2023 година до крајот на јуни 2025 година. Проектот ќе ја прошири услугата социјално менторство кое е меѓусекторски дијалог кој ги поттикнува патиштата за вработување на обесправените групи. Фокусот е на три столба: (а) зајакнување на патиштата за вработување за обесправените лица преку спроведување на социјално менторство; (б) зајакнување на капацитетите на компаниите да овозможат вклучување на пазарот на трудот на обесправените групи со примена на професионално менторство и градење врски со социјалните ментори; (в) застапување за институционализација на социјалното менторство како иновативен пристап за унапредување на вработувањето во системот за социјална заштита преку сензибилизирање на релевантните чинители на локално и/или национално ниво.За потребите на проектот, потребно е да се ангажира експерт за институционализација од Србија, што ќе биде дел од клучниот тим на овој проект. Повеќе за повикот и описот на позицијата, на следниве линкови:Повик за експерт за институционализацијаАнекс 1Анекс 2Ве молиме вашите апликации да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса [email protected] најдоцна до 10 мај 2023 година. Фотографија: Freepik

Повици за обезбедување услуги за e-mail, web хостинг и за одржување и администрација на...

0
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, за потребите на проектот „Промовирање на социјалното менторство како пристап на меѓусекторско партнерство за промоција на вработување на обесправените групи“, објавува:1. Повик за обезбедување услуга за одржување и администрација на веб сајтови, и 2. Повик за обезбедување услуга за e-mail и web хостинг на веб сајтовите кои ги има - https://public.org.mk, https://licevlice.mk, https://csr.public.org.mk, LMS платформата https://sm.public.org.mk, како и мејловите на здружението.Повеќе информации на линковите:Повик за обезбедување услуга за одржување и администрација на веб сајтовиПовик за обезбедување услуга за e-mail и web хостинг Апликациите треба да бидат пратени на [email protected], не подоцна од 03.05.2023 година.Нецелосните апликации без сите барани документи нема да бидат разгледувани.Понудите кои ќе бидат доставени после наведениот рок нема да бидат разгледувани.Само избраните кандидати ќе бидат известени за исходот од повикот.За дополнителни информации можете да се обратите на следната e-mail адреса:[email protected] Фото: Freepik

Барање за прибирање понуди

0
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, за потребите на проектот „Промовирање на социјалното менторство како пристап на меѓусекторско партнерство за промоција на вработување на обесправените групи“, објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со содржинските спецификации на линкот.Ве молиме вашите понуди да ги испратите по електронска пошта (e-mail) на следната адреса [email protected] најдоцна до 27.04.2023 година до 16 часот.

Огласи за позиции за потребите на социјалното менторство (дополнето)

0
„Паблик“, во партнерство со Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) го имплементира проектот „Промовирање на социјалното менторство како пристап на меѓусекторско партнерство за промоција на вработување на обесправените групи“, во чии рамки објавуваме огласи за повеќе експерт Во име на германското Сојузно Министерство за економска соработка и развој (BMZ), ГИЗ го спроведува регионалниот проект „Социјална вклученост на обесправените групи во Западен Балкан (SoRi III)“. Проектот работи во пет земји од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија, на регионално, национално и локално ниво, соработувајќи и ангажирајќи различни партнери и засегнати страни. Стратешки партнер на проектот е Мрежата на здруженија на локални власти на Југоисточна Европа (НАЛАС), со Секретаријат со седиште во Скопје, Северна Македонија. SoRi III се надоврзува на резултатите и искуствата од неговиот претходник, проектот „Социјални права за ранливите групи II“, имплементиран во регионот од 2019 до 2022 година. Надоврзувајќи се на ветувачките резултати и позитивната практика на имплементација на социјалното менторство како пристап за работна интеграција за обесправените групи во текот на 2020-2022 година, Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“ од Скопје, во партнерство со ГИЗ го имплементира проектот „Промовирање на социјалното менторство како пристап на меѓусекторско партнерство за промоција на вработување на обесправените групи“. Проектот се имплементира од февруари 2023 година до крајот на јуни 2025 година. Проектот ќе ја прошири услугата социјално менторство кое е меѓусекторски дијалог кој ги поттикнува патиштата за вработување на обесправените групи. Фокусот е на три столба: (а) зајакнување на патиштата за вработување за обесправените лица преку спроведување на социјално менторство; (б) зајакнување на капацитетите на компаниите да овозможат вклучување на пазарот на трудот на обесправените групи со примена на професионално менторство и градење врски со социјалните ментори; (в) застапување за институционализација на социјалното менторство како иновативен пристап за унапредување на вработувањето во системот за социјална заштита преку сензибилизирање на релевантните чинители на локално и/или национално ниво. За потребите на проектот, потребно е да се ангажираат три експерти кои ќе бидат дел од клучниот тим на овој проект. Повеќе за повикот и описот на позициите, видете на следниве линкови:Социјален/на ментор/ка  и координатор/ка на заедница за врсничка размена - рок до 2 март 2023Експерт/ка за управување со податоци за капацитација и менторство - рок до 2 март 2023Експерт/ка за дизајн на инклузивно работно место - рок до 2 март 2023Дополнето:Социјални ментори/ки - рок до 13 март 2023Повик за изразување интерес за позиција супервизор/ка - рок до 20 март 2023

Социјалното менторство ми донесе нов свет, поинаков од тој каде претходно чекорев

0
Со доделување сертификати на социјални менторки за успешно завршување и имплементирање на адаптираната програма за социјално менторство за жени кои преживале насилство, вчера, во Центарот за социјални претпријатија беа споделени резултатите од програмата која што се спроведуваше во рамки на проектот „Можности за економска реинтеграција преку социјално менторство за жени жртви на насилство“, од страна на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, како дел од Регионалната програма на Европската унија и UN Women „Спречување на насилството врз жените и девојките во западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми – промена на ставови“, која е финансирана од Европската унија. На вчерашната средба четири социјални менторки се стекнаа со сертификати/признанија за нивната едногодишна работа со 15 жени кои преживеале насилство, а кои беа економски зајакнати со фасцилитиран влез на пазарот на трудот. Ниту една од нив, по поминувањето низ процесот на програмата социјално менторство, чија цел е работна интеграција, но, и зајакнување на сликата за себе и за своите потенцијали – не се врати кај сторителот на насилството. Холистичкиот пристап е една од причините на која се должи успехот на програмата за социјално менторство, вели извршната директорка на „Паблик“ и една од креаторите на методологијата и програмата за социјално менторство, Климентина Илијевски. - Ментори кои што континтинуирано се надградуваат и усовршуваат, тим за поддршка и супервизиски сесии во однос на психолошка поддршка на социјалните менторки, нивната комуникација со бизнисите и во однос на процесот на поддршка во креирањето на индивидуалните планови, но и континуирана сензитизација на институциите кои што ни се важна алка при процесот на социјално менторирање и подготовка на бизнисите да создаваат услови за инклузивни работни места кои што ќе ги адаптираат на потребите на работникот. Сѐ ова се фактори за усех, вели Илијевски. За Весна Ивановиќ-Кастаред, раководителка на канцеларијата на UN Women во земјава, економското зајакнување на жените жртви кои преживеале насилство е клучен момент за излез од кругот на семејното насилство. - Формите на економско насилство се најразлични. Тоа отвора простор и за други типови злоупотреба на жените. Голема е веројатноста економски ранливите жени да останат во ранлива врска, бидејќи кога нема финансиска независност опциите за напуштање на насилната средина се многу малку. Често самите жените не го препознаваат економското насилство, и заради одредени традиции и норми наметнати во патријархално општесетво, а средината не ги поддржува да излезат од тој круг. Затоа UN Women, во партнерство со „Паблик“, имплементираше програма со чија помош се обезбедува сеопфатен индивидуален пристап клучен во процесот на социјална реинтеграција на жените. Тие треба да е информирани за своите права, ама и да им се помогне кога е потребно. Жените се силни, но, со поддршка, тие се незапирливи – нагласи Ивановиќ Кастаред. Програмата на социјално менторство носи промени и кај менторираните лица, ама ги расте и менува и социјалните ментори низ нивната работа. „Ова за мене е нов свет, многу поинаков од тој во кој претходно чекорев“. „Од моментов кога се видовме прв пат, пораснав 20 сантиметри“. „Сега знам дека живеам“. „Да не беше социјалното менторство, ќе западнев во уште поголем лавиринт од проблеми“. Ова се само дел од изјавите на менторираните лица кои минуваа низ програмата на социјалното менторство кое им овозможи економско зајакнување и личен развој и успех. Овие споделени видувања се најголемата награда за работата, велат социјалните менторки. Во продолжение дел од нивните изјави: Магдалена Кузманоска Чадиноски: Горда сум на програмата, и на резултатите. Тоа го носат менторираните лица со своите изјави за промените во животот што им се случуваат, а значат зајакнување, дејствување, охрабреност за чекорење кон живот со поинаков квалитет. Ваквите ставови на жените, за нас, социјалните менторки, се вистинската награда и признание. Тоа е најважниот сертификат за нас, зошто тука се гледа индикаторот на промената што сме ја направиле. Тоа е и целта на програмата. Сандра Крстевска Саревска: Нивните ставови се огромен мотив да продолжиме напред. Ни покажуваат дека сме на правилното место на делување. Овие жени, преку социјалното менторство имаат можност повторно вистински да живеат, како пеперутки, да ги рашират своите крилја. Драгана Лазаревска: Преку целата година бевме стожер на којшто може да се потпрат, и тоа е успехот на целиот процес и проект. Да не бевме тука, како социјални менторки, предизвиците што ги имаат овие жение може да се многу покомплексни, економски, правни и социјални. Затоа, горда сум на целиот процес, и сме на добар пат да ја одалечиме оваа група од маргините на кои претохдно била. Ирена Стојчевска: За мене нема поголемо признание од она кое доаѓа од жените со кои и за кои работиме. Да се отворат видиците на овие жени, да ги видат потенцијалите, афинитетите кои ги имаат, придружени со мотивација и желба за успех, за мене е најважниот успех. Социјалното менторство е реална потреба што треба да им се обезбеди на многу ранливи категории. На официјалниот дел од настанот, на кој присуствуваа бројни гости од различни организации и институции, му претходеше и работен дел, дискусија за иднината на социјалното менторство и неговата улога во менувањето животи на жените кои биле жртви на родово базирано насилство. Целото случување беше организирано воо рамки на кампањата на Платформата за одржлив развој „Лице в лице“, која цели кон унапредување на родовата рамноправност, преку содржини кои ги објавува на веб сајтот и на социјалните мрежи. Кампањата отпочна со почетокот на меѓународната кампања „16 Дена активизам против родово базирано насилство“ која се одржуваше од 25-ти ноември до 10-ти декември, а ќе се заокружи со 42. издание на уличното списание за одржлив развој „Лице в лице“, кое ќе излезе на крајот на јануари 2023 година. Фотографии: Александар Ристовски Повеќе фотографии - на линкот

Социјалното менторство успешно ги интегрира на пазарот на трудот жените кои преживеaле насилство

0
Тринаесет жени кои преживеале насилство, се вработија и го задржаа вработувањето. Дел се во државни институции, а дел во приватни компании. Две, пак, од 15, започнаа сопствен бизнис. Ниту една од нив, по поминувањето низ процесот на програмата социјално менторство, чија цел е работна интеграција, но, и зајакнување на сликата за себе и за своите потенцијали – не се врати кај сторителот на насилството.Ова се само накратко успесите од програмата која што ја спроведувавме во рамки на проектот „Можности за економска реинтеграција преку социјално менторство за жени жртви на насилство“, како дел од Регионалната програма на Европската унија и UN Women „Спречување на насилството врз жените и девојките во западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми – промена на ставови“, која е финансирана од Европската унија. Со 15 жени работеа четири социјални менторки, на кои утре, (21.12.22), во 14 часот, ќе им бидат доделени сертификати за успешно завршување и имплементирање на адаптираната програма за социјално менторство за жени кои преживале насилство, од страна на министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, во Центарот за социјални претпријатија во Скопје. -Економското насилство е една од најчестите форми на насилство врз жените и обично тоа е придружено со други видови на семејно насилство. Жените кои се во насилни врски најчесто се економски зависни од сторителот. Исто така, поголема е веројатноста жените кои се во економски ранлива ситуација да станат жртви на насилство и да останат во насилна врска. Токму затоа, UN Women во партнерство со „Паблик“ имплементира програма за економско јакнење на жените кои преживеале насилство, преку еден сеопфатен и индивидуален пристап како што е социјалното менторство, а која е клучна во процесот на социјална реинтеграција на жените, вели Весна Ивановиќ-Кастаред, раководителка на канцеларијата на UN Women во земјава.Успехот на социјалното менторство се должи на темелно осмислениот процес при кој се јакне индивидуата – нејзината самодоверба и самовреднување, се препознаваат и се поттикнуваат нејзините силни страни и потенцијали, нагласува извршната директорка на „Паблик“ и една од креаторите на методологијата и програмата за социјално менторство, Климентина Илијевски.-Во исто време менторираните лица се надградуваат и професионално, се доквалификуваат и преквалификуваат со што стануваат поконкурентни на пазарот на труд, а се подготвува и бизнисот односно институцијата за соодветно да го интегрира менторираното лице. Кога вака сепофатно се пристапува со одлична супервизорска поддршка на социјалните менторки, резултатите како што покажа и оваа програма, се неизбежни, вели Илијевски. Социјалните ментори споделуваат дека жените, кориснички на програмата социјално менторство, сега се похрабри и посамостојни. Но, промени се случуваат и кај нив, како професионалци во својата работа.-Процесот на социјално менторство ми овозможи да ги надоградам знаењата и да ја зајакнам својата самодоверба. Неописливо е чувството кога ќе помогнете некому да го оствари она за што сметал дека е неостварливо“, споделува Ирена Стојчевска, социјална менторка. Менторираните лица, пак, велат дека по работата со социјален ментор, појасно се гледаат себеси во иднината, како успешни вработени и независни.- Бев под голем стрес и бев многу несигурна. Сега се чувствувам многу поинаку. Ми требаше доста време да се опоравам од стресовите што ги преживеав. Голема поддршка ми е социјалната менторка која ми е голем мотиватор. Благодарение на социјалното менторство се стекнав со сертифкат за графички дизајнер, посетувам курс по англиски јазик, станувам поконурентна на пазарот на труд. Ги усовршувам вештините за графички дизајн, градам портфолио. Слушам мотивирачки видеа на „Јутуб“ со кои се надоградувам и тие влијаат на мојот позитивен став. Верувам дека наскоро ќе имам и своја фирма и дека ќе има голема побарувачка за моите услуги, вели едно од менторираните лица во програмата.Утрешниот настан се организира во склоп на кампањата на Платформата за одржлив развој „Лице в лице“, која цели кон унапредување на родовата рамноправност, преку содржини кои ги објавува на веб сајтот и на социјалните мрежи. Кампањата отпочна со почетокот на меѓународната кампања „16 Дена активизам против родово базирано насилство“ која се одржуваше од 25-ти ноември до 10-ти декември, а ќе се заокружи со 42. издание на уличното списание за одржлив развој „Лице в лице“, кое ќе излезе на крајот на јануари 2023 година.

Ни треба лидерство со нов мајндсет и бизниси со нови патерни

0
Интензивните постпандемиски промени силно го менуваат и светот на работата. Особено станува важен потенцијалот на бизнисот да привлекува и да задржува вработени во период кога ни се случува недостаток на работна сила на пазарот на трудот.Неопходноста од нови патерни на однесување на кај бизнисите, лидерите, вработените -  станува сѐ поочигледна. И сѐ поважна. Но, кои се клучните чекори кон промена?На оваа тема, во рамки на Глобалната недела на претприемништво, разговараа Самира Нухановиќ, оперативна директорка на ИТ компанијата Софтхаус Балканс, Миле Бошков, извршен претседател на Бизнис конфедерацијата на Македонија, и Небојша Илијевски, консултант за одржлив развој и меѓусекторски партнерства и менаџер на „Холистик комуникации“– сите како гости на Асоцијацијата за истражување комуникации и развој, „Паблик“. Дискусијата ја модерираше Климентина Илијевски, извршна директорка на „Паблик“, која го донесе и локалниот, но, и глобалниот контекст на случувањата во светот на бизнисите, при тоа отоврајќи ги важните прашања кои се клучни за промените во нас, а со тоа и околу нас.„Сѐ помалиот број на расположлива работна сила бара поинаков третман на вработениот за да се задржи на работното место и да му се понудат услови надвор од основните. Плата е нормално да прима, исто како и пензиско и здравствено осигурување. Нормално е да има и годишен одмор, тоа не се бенефиции. Но, какви други бенефити има работникот?  Веќе сме сведоци и дека се менува и свеста на работникот, поприсутна станува праксата дека и тие го бираат работодавачот, дека ова не е само еднонасочен процес“, ги воведе Иијевски присутните во дискусијата.За Нухановиќ новите генерации работници носат нова динамика во работата, но, и нови очекувања, потреби, вредности. Вели дека денес клучни фактори за успех во работниот процес не се само дипломата, платата или бенефитите, туку и мотивираноста новите генерации вработени да се борат и работат за визијата и мисијата на компанијата/организацијата.- Компаниите треба да разберат дека лојалноста за која порано се зборуваше денес не постои. Тешко ќе најдете некој што ќе остане 10-15 години во една фирма. Затоа односот треба да се гради на размена на вредности. Тие се важни, и за нив се разговара уште на првата средба. Од клучно значење се и емоционалната интелигенција, од која зависи и тимската работа, комуникациските вештини, вештините за решавање конфликти. Не сум видела договори кои го уредуваат работното место според вештините, а станува сѐ позначајно, исто како и континуираното учење, нагласува Самира.Но, покрај емпатијата, важна е и улогата на критиката, вели таа. Не личната, туку таа што е насочена кон работата, а за тоа неопходно е да се обезбеди психолошки сигурна средина.- Критиката станува дел од напредувањето. Важно е заедно да ги дефинираме очекувањата, но, важно е и лидерите да ги покажуваат вредностите, да ги демонстрираат во своето работење. Нивната отвореност е клучна ако сакаме напредок на работното место. Лидерството се гради преку сознанија, искуство, односи со други луѓе, додава Нухановиќ.Соговорниците влегоа подлабоко и во внатрешните фактори и капацитетот на фирмите да дадат свој одговор на актуелните предизвици во тековниот период, но, и како перспективи за иднинаата. Зборуваа низ призма на актуелните потреби на бизнисите, преку конкретни успешни примери, при тоа носејќи можни пристапи кои што можат да направат разлика во работењето на бизнисите. Во овој сегмент, претседателот на Бизнис федерацијата, Миле Бошков, нагласи дека пандемиската криза ги засегна сите сектори во поглед на работната сила, особено земјоделието, преработката на храна и пијалоци, месната индустрија, сточарството, овчарството, примарното производство...-Сите сектори ни се соочуваат со недостаток на работници. Законите, несоодветното владеење на правото, корупцијата, ни ја бркаат работната сила, покрај останатите проблеми што ги имаме, вели Бошков.Се осврна и на трите главни фактори кои го овозможуваат успехот на работното место, како услови, мотивација и безбедност, но, ја нагласи и важноста на лидерството во бизнис светот, и како таа е мерлива.- Оној што е вработен мора во потполност да биде информиран што се очекува од него. Но, важно е и како се мотивира вработениот, колку има можности за учење и напредување. Мотивацијата, пак, е една од главните точки која е сериозно поврзана со иднината и со потенцијалот што го имаат компаниите и работникот. Од друга страна, доколку сакаш да провериш колку си добар, пак, како лидер, ќе мора да провериш кои промени си ги направил кај луѓето на кои си им бил лидер, додаде Бошков.Исклучително важни насоки за начините како лидерите да ги откријат своите слепи точки и со тоа да станат подобри за компанијата/организацијата што ја водат, сподели Небојша Илијевски, консултант за одржлив развој и меѓусекторски партнерства. Тој зборуваше и за надминувањето на тековните предизвици со привлекување и задржување на работната сила, но, и за потребата од една поинаква перцепција на вработениот како човечки капитал, никако само како ресурс. Токму правењето оваа дистинкција има пресудно влијание во привлекувањето и задржувањето на вработените. - Ако разговараме за капацитетите потребни лидерот да се справи со ризиците од новото време, тогаш, вештините што треба да ги усвои, воопшто не се интуитивни. Не се оние на кои, за жал, сѐ уште ги учиме новите генерации бизнисмени дури и во елитните школи за бизнис менаџмент и лидерство. Имено, наместо да се фокусираме на “поправање” на другите, неопходно е камерата да ја свртиме накај себеси. Да го набљудуваме местото од кое оперираме. Од него ќе зависи квалитетот на интервенцијата на која работиме. Ако тоа место се уште оперира од ЕГО мајндсет, ако вика поголемото е подобро, прво јас или прво мојата компанија, па другите, тоа дефинитивно не се совпаѓа со вредностите и побарувањата што веќе гласно ги слушаме како од вработените, така и од клиентите. Вработените веќе имаат голем избор, тие ги интервјуираат компаниите на сопствените интервјуа за работното место, прашуваат за инклузивни практики и политики за родова еднаквост и не прават компромиси со сопствените вредности. Да ли се вклопувам во овој нов тренд е прашањето што секој лидер треба да си го постави ако сака компанијата да ја однесе во иднината што веќе јасно ги оцртува своите правила, нагласува Илијевски. Што е потребно за ова да се направи? Потребно е патување, вели тој.- Лично патување на лидерот кон усвојување внатрешни квалитети кои ќе ни го отворат патот кон сосема друг квалитет на слушање и справување со сопствените емоции и мисли кои не се ништо друго туку наши интимни реакции на фидбекот што го добиваме од тимот или клиентот во комуникацијата. Ова патување имплицира ангажман во користењето алатки кои градат исклучителна љубопитност за индивидуата, за свесноста за отпечатокот што компанијата го остава во локалната и глобалната заедница  и за новите индикатори низ кои вработениот и потрошувачот денес ги гледаат компаниите. Само лидер кој е во постојан процес на култивирање на сопствените вредности може да го менаџира сетот на вредностите на компанијата. А од нив зависи културата на целиот колектив и преку неа перцепцијата на брендот на компанијата како кај клиентите така и кај потенцијалните нови вработени, додава Небојша. Целата инспиративна дискусија од зум настанот, кој даде фокус на многу прашања, меѓу кои и прашањето:  Што подразбира инклузивно работно место и што е тоа што гради здрава организација во која што вработениот се чувствува сигурно, слушнато, охрабрено, вреднувано, мотивирано?, како и на придобивките што може да ги донесе програмата социјално менторство во период на недостатотк на работна сила на пазарот на трудот - може да ја проследите и на линкот. https://www.youtube.com/watch?v=nWQVppO36WU