Датум: 09.03.2017
Наслов на текст: Дебата за развој на социјалното претприемништво

http://sitel.com.mk/debata-za-razvoj-na-socijalnoto-pretpriemnishtvo

Претходни објави (Previous article)Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално
Следни објави (Next article)Наслов на медиум: ТВ НОВА