Датум: 01.12.2016
Наслов на текст: Прв форум на добри компании во Македонија, ќе говори основачот на „Добар хотел“ Мартен Дресен

http://emagazin.mk/vesti/vest/28402?title=prv-%D1%84orum-na-dobri-kompanii-vo-makedonija-nje-govori-osnovachot-na-dobar-hotel-marten-dresen

Претходни објави (Previous article)Наслов на медиум: ТВ НОВА
Следни објави (Next article)Наслов на медиум: Sakamdakazam.mk (sdk.mk)