Мисија и визија

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ е независна, непрофитна организација за истражување и застапување. Аналитички ги следиме настаните во областа на социјалната инклузија; социјални претпријатија и социјални иновации; општествен импакт; и медиуми и медиумска култура.

Организацијата става посебен акцент на социолошките феномени, на тој начин придонесувајќи кон демократските процеси во општеството и креирањето на општествените вредности.

Компетитивната предност и најсилна страна на „Паблик“ како организација е нашиот континуиран пристап до најранливите категории граѓани. Оваа позиција ни овозможува преку научно истражување подлабоко да ги истражиме и утврдиме причините за состојбата на социјална исклученост. Денес, секоја од групите со која работиме ги диверзифицира областите кои ги истражуваме, истовремено давајќи ни фокус на реалните проблеми.

Мисија

Поттикнување позитивна општествена промена преку промовирање на социјална инклузија. Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост преку нудење решенија базирани на докази од истражувања и наоѓање иновативни методи за комуникација, застапување и поттикнување критичка дебата.

Визија

Општество со еднакви можности за сите во кое граѓанинот е свесен за својата улога и моќ за генерирање позитивни општествени промени.

Вредности:

  • Вклучување на маргинализирани лица и ставање крај на дискриминацијата
  • Истражување базирано на докази
  • Важност на работата и работните места во општеството
  • Промовирање на човековите права
  • Граѓанско општество/ учество на граѓаните/ максимално учество на граѓаните
  • Слободни медиуми
  • Соработка
  •  Транспарентност

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress