Историја

Кратка историја:

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ е независна, непрофитна организација за истражување и застапување.  Работата на „Паблик“ се базира на градење позитивни социјални промени и силно граѓанско општество.

Основана е во 2002 година како Центар за медиумски активности (ЦМА). Главниот пресврт на асоцијацијата се случува во 2012 година откако го издаваат првиот број на уличното списание Лице в Лице. Оваа дејност беше овозможена преку регионален проект финансиран од Швајцарската агенција за култура. „Лице в лице“ се разви во социјално претпријатие кое воедно претставува еден од пионерските чекори во оваа област во земјава.

Мисијата се прошири до 2014-та, а Центарот за медиумски активности беше ребрендиран во „Паблик“ – асоцијалција за истражување, комуникација и развој.

Паблик започна со работа на истражувања кои беа поттикнати од искуството на терен стекнато преку директна работата со ранливи групи и издавањето на Лице в Лице. Имаше премногу прашања за Македонското општество кои не беа доволно анализирани.

  • Како да се спречи социјалното исклучување на различни групи луѓе?
  • Како да се дефинира бездомништвото во Македонија?
  • Како да се вклопи социјалното претприемништво во неефикасен пазар на трудот?
  • Како да се охрабри социјалната инклузија на категории луѓе кои се исклучени од пазарот на труд?
  • Како да се помогнат медиумите да доставуваат балансирани информации за социјални теми?

Денес, Паблик стана почитувана Тинк Тенк организација во македонското општество. Нуди докази кои се базираат на истражени податоци со цел да се информира публиката и креаторите на јавните политиките. Истражувачките проекти на Паблик се најчесто регионални.
Паблик има работено со партнерски организации од над 10 замји на Балканот и во Европа.

Највидливиот бренд на Паблик е уличното списание Лице в Лице кое постана активност за застапување и алатка за комуникација при освестувањето на публиката за социјално важни теми. Списанието содржи информации кои ја поддржуваат работата на други невладини организации кои работат на теми за кои не постои доволно развиена граѓанска свест.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress