Општествено влијание

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Асоцијацијата „Паблик“ го креираше првиот иновативен инструмент за мерење на општествена промена на граѓанските организации. Целта на овој инструмент е да им овозможи на граѓанските организации да го утврдат својот капацитет за поттикнување општествени промени.

Листа на реализирани проекти: