Претходни објави (Previous article)Analizë e Kapaciteteve të ndërmarrjeve sociale në Maqedoninë e veriut