Студии на политики

Анализа на капацитетите на социјалните прептијатија

https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Analiza_na_socijalni_pretprijatija.pdf

Одржливите практики на социјалните претпријатија – прв чекор во градењето одржливо општество

https://public.org.mk/wp-content/uploads/2019/05/Prv-cekor-na-gradenje-odrzlivo-opstestvo_publikacija.pdf