Датум: 09.03.2017
Наслов на текст: Дебата за развој на социјалното претприемништво

Линк: http://tvnova.mk/vesti/biznis/debata-za-razvoj-na-socijalnoto-pretpriemnishtvo/

Претходни објави (Previous article)Наслов на медиум: Сител
Следни објави (Next article)Наслов на медиум: E-magazin.mk