Работно искуство од 11 години во медиумската и комуникациската сфера, од кои последните осум и во граѓанскиот сектор. Одлично познавање на граѓанското општество, неговите потреби и можности, опсежно искуство во креирање иновативни кампањи за подигање јавна свест, консултант за односи со јавност и искуство во истражувачки активности.
Дипломирана компаративистка со широк опсег на интереси – од социјални иновации, преку социјални феномени и инклузија,  до културни политики и нови медиуми.

Претходни објави (Previous article)Александра Илоска
Следни објави (Next article)Климентина Илијевски