Извештај: Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers POW-BRIDGE

Претходни објави (Previous article)Повик за учество во тренинг програма – избор на социјални ментори (ментори за работна интеграција)
Следни објави (Next article)Социјалните ментори се новите агенти на промени на инклузивниот пазар