Климентина Илијевски има 18. годишно работно искуство, од кои 14 на раководни позиции. Таа е магистер по медиуми и комуникации и специјалист за одржлив развој. Има екстензивно работно искуство во комуникации, организациски менаџмент, истражување и анализа на јавни политики, како и искуство во развојот на јавни политики и иницијативи за застапување и посредување при партиципативни процеси меѓу различни чинители – претставници од граѓански сектор, владини институции, како и претставници од бизнис секторот.
Селектирани области на експертиза: социјални претпријатија и општествен импакт; одржливо лидерство и одржлив развој; работна интеграција на ранливи групи; право на домување.

 

Претходни објави (Previous article)Маја Раванска
Следни објави (Next article)Европски искуства за развој на социјалното претприемаштво во Струга