Линк до публикација: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/bezdomnistvoto_okolu_nas.pdf

Претходни објави (Previous article)Програма Социјално менторство
Следни објави (Next article)Социјална инклузија, интеграција и кохезија