Брифови на политики

Бездомништвото околу нас: јавно, скриено, потенцијално

Линк до публикација: https://public.org.mk/wp-content/uploads/2017/03/bezdomnistvoto_okolu_nas.pdf

Реинтеграција на бездомните лица сместени во прифатниот центар „Чичино село“