Социјални претпријатија и социјални иновации

„Паблик” е лидер во развојот на целокупниот екосистем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област – јавни институции, локална самоуправа, бизнис сектор.

Спроведуваме истражувања за проценка на постоечките капацитети на социјалните претпријатија, ја оценуваме нивната одржливост, спроведуваме мониторинг на ефектите од активните мерки кои ги таргетираат социјалните претпријатија, со примена на соодветна методологија го мериме влијанието на секторот во општеството и го следиме нивниот капацитет да создаваат добри работни места за ранливи категории граѓани.

Проекти во фокус:

  • Социјални претпријатија – мост помеѓу социјалниот сектор и традиционалниот бизнис (SE-Bridge)
  • Социјалните претпријатија – тежиште на триаголникот економски раст, развој на заедницата и социјална инклузија
  • Можности и предизвици на социјалните претпријатија за вработување ранливи групи
  • Лице в лице СЕНС

Наши партнери

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress