Социјална инклузија

Анализа на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик”.
Наше поле на интерес: пристапот до пазарот на труд на ранливи категории граѓани и последиците што ги носат долгорочната невработеност, ограничените можности за образование, исклученоста од правото на домување и социјалната нееднаквост.

Проекти во фокус:

  • EEPOW – Деташирање (упатување) работници во Источна Европа
  • Анализа на бездомништвото во Македонија
  • Социјални услуги и миграции: интеграција и кохеренција помеѓу стејкхолдерите за унапредување на услугите за мигранти, бегалци и баратели на азил во Македонија, Србија и Хрватска
  • Лице в лице со фактите
  • Лице в лице програма

Наши партнери

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress