Социјална инклузија, интеграција и кохезија

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на Паблик. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија, осигурување на квалитет на живот и промовирање заеднички просперитет.

Во насока на промовирање на социјалната инклузија во Македонија, Паблик обезбедува навремени податоци за следните области: сиромаштија, исклученост од правото на домување, пристап на пазарот на труд на ранливи категории граѓани, миграции (вклучувајќи го и јазот во вработувањето на имигрантите), долгорочна невработеност, влијание на социјалните трансфери, пристап до образование, родова, социјална и   етничка нееднаквост. Од друга страна, преку истражување на моделите на  социјалните претпријатија и  социјалните иновации обезбедуваме решенија за поголема социјална вклученост.

Листа на реализирани проекти:

  1. Анализа на бездомништвото во Македонија
  2. Можности и предизвици на социјалните претпријатија за вработување ранливи групи
  3. Лице в лице
  4. Социјални услуги и миграции: интеграција и кохеренција помеѓу стејкхолдерите за унапредување на услугите за мигранти, бегалци и баратели на азил во Македонија, Србија и Хрватска
  5. Лице в лице со фактите
  6. Социјални иноватори
  7. Етичките предизвици во развојот на уличниот печат

Забелешка- треба да се додадат линкови до проектите

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress