Вести

Европски искуства за развој на социјалното претприемаштво во Струга

Улогата на социјалното претприемаштво во поттикнување на локалниот социо-економски развој ќе биде во фокус на дводневниот настан, кој ќе се одржи на 9-ти и 10-ти март во хотелот „Дрим“ во Струга, во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, а во соработка со австриското Министерство за труд, социјални врски и заштита на потрошувачи и со Министерството за економија на Македонија. Преку практични примери, но и со насоки од интернационални експерти во областа на социјалното претприемаштво, оваа средба ќе понуди можности за креирање нови партнерства за социо-економски развој на регионот. Целта на обуката е зајакнување на капацитетите на здруженијата на граѓани со економски активности и на малите претпријатија во Струшкиот регион преку трансфер на know-how од пионерска организација во социјално претприемаштво во земјава и од интернационални експерти. Најголемо учество во бруто-домашниот производ на Република Македонија има Скопскиот регион со 42.6%, додека, пак, најмало учество имаат Североисточниот, со 5.3% и…
Read more...

Македонија на четврто место во регионот според Индексот на клиентелизам во медиумите

Македонија котира на четвртото место на скалилото за присуство на клиентелизам во медиумите во регионот, покажуваат резултатите од второто емпириско мерење на Индексот на клиентелизам во медиумите во Македонија, спроведено и во Романија, во Босна и Херцеговина, во Хрватска, во Србија и во Црна Гора, а презентирани на денешната конференција „Индекс на клиентелизам во медиумите: Мерење на реалноста”, организирана од Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“. Индексот покажува дека регионот го предводи Хрватска, а на дното е Босна и Херцеговина. Во споредба со минатата година, Индексот бележи значаен пад во сите набљудувани земји, како и промена на рангирањето на земјите. Пред сè, земјите бележат пад во достапност и квалитет на податоците. Клиентелизмот и политизацијата на медиумите во набљудуваните општества, повеќе е правило отколку исклучок, па во сите земји станува збор за заробени медиуми, односно за медиумска сцена која во значаен дел е контролирана од страна на различни политички еономски…
Read more...

Претставување на резултатите од второто мерење на Индексот на клиентелизам во медиумите во Македонија

Резултати од второто мерење на Индексот на клиентелизам во медиумите во Македонија ќе бидат презентирани на конференцијата "Индекс на клиентелизам во медиумите: Мерење на реалноста" што ќе се одржи утре (15. декември) во 10.00 часот во „ЕУ Инфо центар“ во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“. По презентацијата, свои видувања на тема: Клиентелизмот во медиумите, ќе споделат и Мирче Адамчевски, претседателот на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите, („Значењето на саморегулацијата во справувањето со клиентелизмот“), и Петрит Сарачини од Центарот за слобода „Цивил“, („Новинарот и клиентелизмот“). Индексот на клиентелизам во медиумите (МЦИ), врз основа на емпириски податоци, ги мери политичките влијанија врз медиумите, постоечката регулативна рамка, институционалната поставеност и клучните економетриски мерења на реалноста во која работат медиумите и новинарите од Југоисточна Европа. Методологијата за негова изработка се базира на научната работа на проф. д-р Лавослав Чакловиќ од Математичкиот институт во Загреб. Резултатите од…
Read more...

Што треба да научиме од претходната бегалска криза во справувањето со сегашната?

На тема социјалните услуги и миграцијата, но и кои се научените лекции од претходната бегалска криза беше дискутирано денес во рамки на конференцијата „Миграции, услуги, интеграција“, што се случуваше во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје. Настанот е завршно случување после едногодишното истражување „Социјалните услуги и миграцијата: интеграција и кохеренција меѓу актерите во обезбедување подобри услуги за бегалците, мигрантите и барателите на азил во Македонија, Србија и Хрватска“ што го спроведе Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ во партнерство со „Мост“ од Хрватска и со Комитетот на правници за човекови права „Јуком“ од Србија, а со поддршка на Европскиот фонд за Балканот (European fund for the Balkans). Истражувањето го анализира тековните политики за миграции, меѓународна заштита и доделување азил, ги проценува капацитетите, кохеренцијата и соработка меѓу различните чинители (граѓански организации, интернационални организации и јавни институции), ги детектира бариерите во остварување на социјалните права и ги идентификува потребите за воведување дополнителни…
Read more...

Неопходни се итни интервенции во решавање на проблемот со домување кај жените-жртви на семејно насилство

Дебата на тема “Жени жртви на семејно насилство - потенцијални бездомнички“ се одржа денес во хотел „Порта“, во организација на Националнта мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, Асоцијацијата за истражување, комуникациии и развој “Паблик“ и НВО „Една може“.Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ после едногодишното истражување на бездомништвото во Македонија, ја надополни постојната дефиниција со вклучување на два нови профила - скриено и потенцијално бездомништво преку девет категории и 15 поткатегории, меѓу кои и лица што живеат кај роднини и пријатели, жени во шелтри за семејно насилство, лица што остануваат подолго во институции поради тоа што немаат дом, лица на кои им се одзема домот даден под хипотека, лица што живеат во привремени, неконвенционални живеалишта. Во Македонија, секоја трета жена е жртва на семејно насилство. За оваа појава или се молчи, или пак жртвите се принудени сами да се борат за своите права, бидејќи со години наназад…
Read more...

Мартен Дресен: Креирајте вредности, не само профит

Претставници на компании, граѓански организации, носители и спроведувачи на политики, сите заедно седнаа на маса со цел да се договорат како да направат подобар социјален импакт во општеството, во рамки на првиот Форум на добри компании, на тема: „Трансформација на општеството преку бизнисите“ што денес се одржа во хотелот Скопје Мериот. Форумот е во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“ и Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија, и негова цел е да понуди информации и да даде придонес во создавањето вредности кај засегнатите страни преку прикажување добри практики од светот и преку овозможување увид во сегашната состојба на општеството. Гостин на Форумот беше Мартен Дресен, холандски претприемач, основачот на „Good Hospitality Group“, кој го сподели искуството на создавањето на „Добар хотел“, пловечка конструкција која привлекува илјадници туристи, особено оние кои ја разбираат својата улога во создавањето можности за луѓето од маргините.-Во социјалниот бизнис како „Добар хотел“, акцентот…
Read more...

Прв форум на добри компании во Македонија: Холанѓанецот Мартен Дресен, основачот на „Добар хотел“, во Скопје

„Воспитан сум да верувам дека луѓето се добри, а бизнисите лоши. Мојата перцепција се промени кога разбрав дека алката што недостасува во креирањето долгорочна промена е бизнис моделот што ги комбинира правењето бизнис со правењето на вистинската работа“. На оваа основа го гради својот бизнис холандскиот претприемач Мартен Дресен, основачот на „Good Hospitality Group“, кој во петок доаѓа во Скопје, како еден од главните говорници на Првиот форум на добри компании, (Companies Doing Good Forum) во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“ и Амбасадата на Кралството Холандија во Македонија, што ќе се случува во Хотел Скопје Мериот. Дресен е основач на „Добар хотел“, пловечка конструкција која привлекува илјадници туристи, кој се пакува и плови кон друга дестинација откако ќе си ја исполни мисијата - да создаде висококвалитетен угостителски кадар од луѓе кои со години биле без работа. Како што истакнува Амбасадорот на Кралството Холандија, Н.Е. г. Ваутер…
Read more...

Неопходен е нов дискурс и итни правни мерки во јавните политики за домување

Потребата од дефинирање на бездомништвото во нормативни рамки, како и начините за негово намалување преку моделите на социјалното претпримеништво, беа главните точки на агендата на третата средба на Работната група за исклученост од правото на домување и бездомништво, која на 23 ноември се одржа во „Холидеј Ин“, во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“. На настанот учествуваа претставници на јавни институции, на здруженија на граѓани, претставници на Академијата.На средбата беа презентирани тестемонијали за трите концептуални категории на бездомништвото: јавно, скриено и потенцијално, кои беа и појдовна основа за дискусија во насока на започнување на процесот на застапување и лобирање во однос на прашањето на исклученост од правото на домување и бездомништвото. Видео содржините беа успешна алатка за приказ на комплексноста на проблемот на бездомништвото, укажувајќи на фактот дека преодот од една во друга категорија е лесно возможен, доколку не се преземат соодветни превентивни мерки. На овој состанок…
Read more...

Формирана истражувачка регионална мрежа oд областа на социјалните претпријатија и социјалната економија

Неопходно е поврзувaње на знаењата базирани на докази за потенцијално влијание врз современите јавни политики кои се однесуваат на полето на социјалното претприемаштво во секоја од земјите од регионот. Ова беше еден од донесените заклучоци во рамки на дводневната регионална научна конференција „Истражување на развојот на социјалните претпријатија на Балканот “, која се одржа во Скопје и која опфати и лансирање на „Балканската мрежа на истражувачи во областа на социјалните претпријатија“, („Balkan social enterprise research network“). Цел на мрежата е иницирање поширока регионална дебата и придонес кон креирањето политики за социјалното претприемaштво и социјалната економија. Истражувач(к)ите од Косово, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Србија и Македонија, кои споделија научни основи и трудови, резултат на истражувањата во нивните земји, беа согласни во ставот и во визиите дека новоформираната мрежа означува чекор напред кон поквалитетна меѓусебна соработка, споделување искуства, знаења и информации, како и следење на активностите во истражувачките проекти од…
Read more...

Македонија домаќин на научна регионална конференција за социјално претприемаштво

Преку формирање на балканска истражувачка мрежа, до зајакнување на политиките за социјално претприемaштво Во екот на развојот на јавната дебата за социјалните претпријатија и обидите на владите за нивно правно регулирање, организации од Македонија во соработка со партнери од Албанија и од Косово, иницираа создавање на балканска мрежа на истражувачи во областа на социјални претпријатија.Првата средба на истражувачите ќе се случи на 17 и 18 ноември во Скопје, (хотел „Холидеј Ин“), во рамки на научната конференција со наслов “Истражување на развојот на социјалните претпријатија на Балканот”.Настанот е во организација на „Реактор-истражување во акција“ во партнерство со „Паблик“ и „Конект“ од Македонија и со „Партнерс Албанија“ од Албанија и Центарот за мир и толеранција од Косово, кои заеднички го спроведоа истражувањето „Предизвиците и можностите на социјалните претпријатија за вработување маргинализирани лица“ поддржано од Регионалната програма за промоција на истражувањата во Западен Балкан. На конференцијата ќе се презентираат најновите истражувања кои се…
Read more...

Секој твит е важен: Започнува твитер кампања „Чисти вести, чиста политика, чисти луѓе“, вклучи се!

Знаеш ли кој ги зготви информациите што ги „голташ“ секое утро заедно со кафето? Кои се состојките, зачините, какво е пакувањето? Кој е сопственик на твојот омилен весник или портал со кој го започнуваш денот, радиото кое го слушаш додека патуваш до работното место? Кој е сопственик на телевизијата, чиј ударен дневник го сметаш за најрелевантен? Со што се занимава тој сопственик, освен со медиуми? Дали неговиот медиум го застапува јавниот интерес, или пак неговите деловни интереси? Од каде потекнуваат парите со кои е купен и создаден тој медиум? Кој е вистинскиот газда на медиумот што го консумираш? Постои ли медиумска концентрација во твојата земја? Кој, зошто и на кои сè начини го прикрива сопствеништвото над медиумите? Зошто медиумите вршат напади врз некои јавни личности, штитат други, а за трети молчат? Кои сè теми и соговорници се забранети во твојот омилен медиум? Фокусот на кампањата „Чисти вести, чиста политика, чисти…
Read more...
Subscribe to this RSS feed