Како социјалната економија може да го поддржи закрепнувањето по пандемијата

„Социјална економија и закрепнувањето по пандемијата: предизвици и перспективи“ беше насловот на онлајн работилницата во организација на Унија на Медитеранот (UfM), која се одржа денеска, а на која добри практики од земјава претстави извршната...
Кристализира нова економија, а социјалните претпријатија се нејзиното јадро

Кристализира нова економија, а социјалните претпријатија се нејзиното јадро

Информирање на граѓанинот за важноста од развојот на социјалната економија и за неговата улога во неа, градење култура на соработка меѓу социјалните претпријатија, здружен настап на пазарот на социјалните претпријатија со сродна дејност и...
Nordic Support

Повик за ангажман за испорака на комуникациски услуги (продолжен рок)

„Лице в лице со граѓаните“ ОПИС НА НАДЛЕЖНОСТИ  Задача: Испорачување комуникациски услуги за потребите на проектни активности на „Лице в лице со граѓаните“ Место на извршување на задачата: Скопје, Куманово, Битола, Струмица, Тетово, Струга Времетраење: февруари – декември 2020 Позадина: „Лице в лице...

ПРОГРАМИ

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА, ИНТЕГРАЦИЈА И КОХЕЗИЈА

Истражувањето на индикаторите кои ја отсликуваат социјалната инклузија и остварувањето на социјалните права во Македонија, претставува првиот програмски столб на истражување, анализа и застапување на „Паблик“. Социјалната инклузија е централниот елемент во борбата против екстремната сиромаштија ...

СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНОВАЦИИ

„Паблик“ е лидер во развојот на целокупниот еко-систем во кој оперираат социјалните претпријатија во Македонија. Обезбезбедуваме експертска поддршка и стратешки насоки за сите релевантни чинители во оваа област, започнувајќи од јавните институции, локалната самоуправа и бизнис секторот.

ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ

Мерењето на општественото влијание и промените кое ги остваруваат третиот сектор и бизнис секторот се третиот програмски столб на истражување на „Паблик“. Под општествена промена – се поразбира широко сфатена нециклична промена на институците, нормите, културата или на одредена општествена структура.

НАШИ ПАРТНЕРИ

Logo
    

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress